Zhodnocovanie
a zneškodňovanie odpadov
Komplexné riešenie odpadového hospodárstva
pre podniky, organizácie, mestá a obce.

O nás

Dúfame, že spoločným úsilím našich zákazníkov a nás
prispejeme k zlepšeniu životného prostredia.

Naša firma

Sme súkromnou firmou zaoberajúcou sa činnosťami v odpadovom hospodárstve, vo vodnom hospodárstve a ochrane ovzdušia.
Zameranie
V súčasnosti vieme riešiť zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov, prepravu odpadov, predaj výrobkov súvisiacich so zabezpečením odpadového hospodárstva, kontajnerizáciu.
Partneri
Naše služby využíva viac ako 1000 zmluvných partnerov z celého Slovenska. Medzi inými napr. Dopravný podnik, a.s. Bratislava; LESY SR, š. p. Banská Bystrica; HÍLEK a spol., a.s. Senica; DECODOM. spol. s r.o. Topoľčany; Agropodnik, a.s. Trnava;